Acties

Bezoek aan minister Conny Helder 9 juni 2022

Op 9 juni 2022 waren we met de leden van “Red de GGZ” uitgenodigd bij minister Conny Helder om onze visies uit te wisselen. We bespraken onze zorgen over het feit dat de ene na de andere hoogspecialistische kliniek gesloten wordt, terwijl het nieuwe bekostigingssysteem voor de ggz, het Zorgprestatiemodel (ZPM) juist moet zorgen voor betere bekostiging van behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen. Hierdoor worden de wachttijden nóg langer. Een oplossing om het hoogspecialistische behandelaanbod te behouden is een geoormerkt budget. Verder biedt de wet voldoende houvast om de NZa te laten toezien op de zorgplicht, ook voor patiënten met een psychiatrische aandoening.

De minister luisterde aandachtig, stelde goede vragen, en dat waardeerden we enorm.

Ze bleef bij haar standpunt dat ze moest vertrouwen op het oordeel van de bestuurders t.a.v. het voortbestaan van de bedreigde klinieken, en dat ze het onderzoek van de NZa afwachtte.

Dat komt voor klinieken Eikenboom en het Centrum voor Psychotherapie helaas te laat.

Red de GGZ leden op bezoek bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 9 juni 2022

Aanbieden petitie Tweede Kamer 31 mei 2022

Op 31 mei 2022 werd de petitie, ondertekend door 21550 mensen, aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. De NOS zond dit uit in het journaal (vanaf 1:33) en schreef er een artikel over. Voor een fotoimpressie van deze dag, klik hier.

Komende week komt minister Helder op bezoek bij Eikenboom in Zeist.


Demonstratie 11 mei 2022

Op 11 mei 2022 bezochten verschillende leden van Red De GGZ het Tweede Kamer commissiedebat “GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie“. Daaropvolgend vond er een demonstratie plaats op het Malieveld in Den Haag. Voor een fotoimpressie van deze dag, klik hier.